Om

Om mig


Jag är utbildad på det femåriga psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och har därefter fullgjort min legitimationsgrundande praktiska tjänstgöring för psykologer, PTP, inom Beroendecentrum Stockholm. Sedan 2012 är jag legitimerad psykolog och medlem i Psykologförbundet vilket innebär att jag är godkänd av Socialstyrelsen och följer Psykologförbundets yrkesetiska principer om bland annat tystnadsplikt och kompetensutveckling. Mer om dessa principer och vad legitimationen innebär ur kvalitetssynpunkt kan du läsa här. Som egen företagare är jag även medlem i Psykologföretagarna. Detta medlemskap innefattar en patient- och ansvarsförsäkring vilket innebär en trygghet för dig som patient. Jag följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

 

Jag har en psykodynamisk grundutbildning och är vidareutbildad inom flera olika områden för att i så stor mån som möjligt kunna individanpassa mitt terapeutiska arbete. Grundtanken i mitt arbete är att både behandling och metod ska vara flexibel och utgå från dina behov. Det är du som klient som är experten på ditt liv och dina erfarenheter. Utifrån min yrkesroll fungerar jag som en samtalspartner och ett stöd och bidrar med andra perspektiv och infallsvinklar.

 

Jag startade min terapiverksamhet år 2013 och har sedan dess ständigt utvecklat och utökat denna verksamhet. I årskiftet övergick mitt företag från att vara enskild firma till att bedrivas i aktiebolagsform under namnet Amygdala Psykologi AB.

 

 

 

Jenny Knutsson psykolog StockholmAdress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83