Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Om mig

Jag är utbildad på det femåriga psykologprogrammet vid Stockholms Universitet och har därefter genomfört min PTP, praktiska tjänstgöring för psykologer, vid Beroendecentrum Stockholm. Sedan 2012 är jag legitimerad psykolog och medlem i Psykologförbundet vilket innebär att jag är godkänd av Socialstyrelsen och följer Psykologförbundets yrkesetiska principer om bland annat tystnadsplikt och fortlöpande kompetensutveckling. Som egen företagare är jag även medlem i Psykologföretagarna. Detta medlemskap innefattar en patient- och ansvarsförsäkring vilket innebär en trygghet för dig som klient. Jag följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

 

Jag har en psykodynamisk grundutbildning och är vidareutbildad inom flera olika områden för att i så stor mån som möjligt kunna individanpassa mitt terapeutiska arbete. Grundtanken i mitt arbete är att både behandling och metod ska vara flexibel och utgå från dina behov. Det är du som klient som är experten på ditt liv och dina erfarenheter. Min expertis ligger vid att utifrån beprövade psykologiska behandlingsmetoder vara en samtalspartner och ett stöd som kan bidra med nya perspektiv och infallsvinklar.

 

Jag startade min terapiverksamhet år 2013 och har sedan dess ständigt utvecklat och utökat denna verksamhet. Idag bedrivs den i aktiebolagsform under namnet Amygdala Psykologi AB. 

 

 

 Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83