Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Mindfulness

En terapi med inslag av mindfulness är att rekommendera för dig som är utbränd eller lider av ångest- och stressproblematik. Mindfulness kan användas som enskild behandlingsmetod eller som komplement till valfri annan terapiform.


En stor del av vårt liv spenderar vi med att befinna oss någon annanstans än just där vi är. Istället för att vara medvetna om vad som händer just nu är vi upptagna med att planera vår framtid, oroa oss för vad som ska hända och grubbla över saker vi gjort eller kanske låtit bli att göra. Det är dessa grubblerier som i slutändan orsakar ångest, nedstämdhet och stress. När vi är fast i våra tankar och ältanden istället för att vara medvetna om nuet går vårt beteende också ofta på autopilot. Vi tar inte medvetna beslut utan agerar med gamla invanda beteenden som inte alltid är så funktionella. Vi styrs av vanor, fördomar och förutfattade åsikter och tappar kontakten både med oss själva och med omvärlden. Genom att öva mindfulness så ökar vår förmåga att agera medvetet vilket hjälper oss bryta gamla invanda mönster och istället välja nya mer ändamålsenliga lösningar. Vi blir bättre på att ta vara på ögonblicket och njuta av det som händer här och nu istället för att ödsla tid och energi på det som varit eller det som kommer ske. I förlängningen hjälper mindfulness oss att blir mer uppmärksamma och medvetna, mindre värderande och dömande, samtidigt som vi lär oss att minska stress och fokusera på det som är väsentligt.


I terapikontakten kommer vi gemensamt att arbeta för att utöka förståelsen för din problematik och hur den påverkar dig idag. Vi kommer att varva ren insiktsfokuserad och bearbetande terapi med olika övningar i mindfulness och vardagsnärvaro för att träna upp din förmåga att klara av pressen i ditt privat- och yrkesliv. Under behandlingen kommer du även att få olika övningar att genomföra hemma mellan terapisessionerna.
Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83