Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Psykodynamisk terapi - PDT

Grundtanken i psykodynamisk terapi är att det vi varit med om i livet, särskilt under de tidiga åren och i våra familjerelationer, påverkar hur vi känner, tänker och beter oss som vuxna. Våra tidiga relationer påverkar hur vi relaterar till andra: hur lätt vi har att känna tillit och visa sårbarhet, sätta gränser för oss själva och andra, vara nära, förmedla hur vi tänker och känner samt reflektera kring hur andra tänker och känner. De påverkar även hur vi tänker och känner kring oss själva. När uppväxten varit svår eller omhändertagandet bristande kan det leda till upprepade problem både i relation till sig själv och andra. Det verkar ibland som att historien ofrivilligt upprepar sig. Det är i dessa situationer det kan vara bra att söka hjälp utifrån för att bryta sina invanda beteende- och tankemönster. Det är möjligt att lära om och lära nytt.


I terapikontakten arbetar vi utifrån din aktuella situation och de svårigheter du upplever idag och försöker förstå dessa genom att titta bakåt på dina tidigare erfarenheter. Målet är att du med tiden ska få en allt tydligare och mer sammanhängande berättelse om dig själv och din historia och även komma till insikt kring hur du blivit den du är. Detta är en bra utgångspunkt för att fundera vidare kring om du vill fortsätta i samma mönster eller om det är någonting du vill förändra. Psykodynamisk terapi finns både som korttidsterapi och som längre behandlingskontakt.

Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83