Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Affektfokuserad psykoterapi - AFT

Affektfokuserad korttidsterapi har sin grund i psykodynamisk teori, beskriven i länken här bredvid, men har ett ännu tydligare fokus på känslor. Grundtanken i affektfokuserad terapi är i stora drag att vi, i våra tidiga relationer till våra föräldrar eller anknytningspersoner, lär oss vilka känslor som är tillåtna att känna och visa samt vilka känslor som inte är det. Med åren befästs dessa tankar och vi lär oss att trycka undan våra otillåtna känslor och ersätta dem med av omgivningen mer accepterade känslor och beteenden. Problemet med detta är att vi människor behöver tillgång till alla våra känslor både för att förstå oss själva och för att kunna kommunicera till andra vad vi vill och behöver. Därför kan en känslomässig anpassning beskriven ovan i förlängningen försämra vår förmåga både att förstå oss själva och att skapa goda relationer till andra.


I den affektfokuserade terapin fokuserar vi på att tillsammans undersöka vilken eller vilka av dina känslor som blivit förbjudna och vilka känslor och beteenden du använder istället. Vi försöker också förstå varför och i vilka relationer du har lärt dig att dölja dina känslor samt vilka problem detta skapar i dina aktuella relationer. Även om ett delmål är förståelse så ligger fokus främst på här och nu, på den aktuella situationen och dina aktuella relationer. Målet är att du successivt ska våga närma dig dina otillåtna känslor och på sikt och på ett konstruktivt sätt våga uppleva dem både i och utanför terapirummet. Tanken är att du på detta sätt återigen får tillgång till hela ditt känsloregister och därmed även blir mer flexibel och fri i ditt sätt att reagera och relatera.


Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83