Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Återfallsprevention - ÅP

Återfallsprevention är en evidensbaserad metod för dig som lider av en missbruks- eller beroendeproblematik och vill arbeta för att bli nykter och drogfri. Denna metod är även anpassad för dig som redan är nykter och drogfri men behöver stöd och hjälp för att bibehålla detta beteende. Fokus för denna metod ligger vid att sätta upp mål för din nykterhet, hitta din inre motivation för att göra förändringar i ditt missbruksbeteende, och ge dig verktyg för att bättre hantera och lättare undvika situationer där risken för återfall är stor.


I terapikontakten kommer det finnas vissa undervisande inslag bland annat om vad som händer i hjärnan vid ett beroende, vad sug är och hur du bättre kan hantera sug samt vad skillnaden är mellan fall och återfall (engelskans "lapse" och "relapse"). Tanken är att förståelse för din problematik lägger en bra grund för förändring. Vi kommer gemensamt även att undersöka hur just din problematik ser ut, vad som triggar dina återfall, vilka högrisksituationer som finns i ditt liv, vilka motivationsfaktorer du har för att hålla dig nykter och drogfri och vilka dubbla känslor du har samt vad de står för. För att skapa ett beteende som du även fortsätter med efter behandlingens slut kommer du att få hemuppgifter mellan gångerna.
Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83