Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Hur går en psykoterapeutisk behandling till?

En psykoterapikontakt hos mig börjar med två till tre utredande samtal. Under dessa samtal får du möjlighet att beskriva din situation och berätta varför du väljer att söka stöd just nu. Vad är det du hoppas ska bli annorlunda, vad ska du kunna göra när vi är klara som du inte klarar nu? Genom detta förberedande arbete kan den fortsatta behandlingen skräddarsys efter dina behov. De första samtalen är också till för att du ska kunna känna efter hur det känns att komma och prata just med mig. Det är viktigt att terapin känns som en plats där du kan känna dig trygg och att jag känns som en person du kan våga lita på. Efter de tre första samtalen kommer vi överens om ett behandlingsupplägg, det vill säga hur ofta vi ska träffas, vilken typ av metod vi ska använda och vad syftet och målen är med kontakten. Att skapa mål ger oss både något att arbeta mot och en möjlighet att utvärdera behandlingen allt eftersom.


Längden på behandlingskontakten varierar från ett par samtal på 45 min, till 1-2 samtal i veckan i flera år. I vissa kontakter, så som i parterapi och traumafokuserad terapi är samtalstiden dubbelt så lång som vid individuella kontakter, det vill säga 90 minuter. Min rekommendation är i de allra flesta fall att vi ses regelbundet, en gång i veckan, till en början för att sedan glesa ut samtalen på sikt om så önskas. 


Jag har valt att vidareutbilda mig inom flera olika metoder vilka du kan läsa mer om under fliken "Terapimetoder". Jag har dock mina rötter inom relationell och känslofokuserad terapi och detta kommer att ligga som en grund i vårt möte oavsett hur vi väljer att arbeta vidare tillsammans. Enligt min erfarenhet är det nämligen svårt att få till en meningsfull och givande terapi om vi inte tar hänsyn till den relation och de känslor som finns i rummet. Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83