Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Mentaliseringsbaserad terapi - MBT

Mentaliseringsbaserad terapi är en behandlingsmetod med grunden i psykodynamisk teori. Mentalisering handlar om att bli medveten om och tänka kring sina egna och andras tankar, känslor och beteenden. Förenklat går mentalisering att beskriva som att försöka se sig själv utifrån och se andra människor inifrån. Vi använder denna förmåga mestadels omedvetet i alla våra sociala kontakter för att läsa av vår omgivning och anpassa vårt beteende. I vissa lägen är dock mentalisering svårt. Vi har alla haft tillfällen då vi varit hungriga, stressade eller trötta och därför tolkat någons ord fel eller lättare blivit arga eller besvikna på någons beteende. Detta är en vanligt förekommande svikt i vår förmåga att mentalisera. För vissa människor kan dock mentaliseringsförmågan vara extra skör och därmed ställa till upprepade missförstånd och konflikter i förhållande till omgivningen. En nedsatt mentaliseringsförmåga kan också bidra till svårigheter att förstå oss själva och vad vi själva känner. Det är i dessa lägen en mentaliseringsbaserad terapi kan vara att föredra.


I denna terapiform arbetar vi med att undersöka de situationer då du hamnar i konflikter eller problematiska situationer på grund av att din mentaliseringsförmåga sviktar. Vi arbetar aktivt med att stärka din förmåga till mentalisering genom att utöka din förståelse kring varför dessa problematiska situationer uppstår samt hur de går att undvika alternativt hantera på ett bättre sätt. Målet är att du ska uppleva en ökad nyfikenhet och öppenhet när du tänker kring dig själv och andra, samt att du ska utveckla en flexibilitet vad gäller att hantera svåra situationer. Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83