Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Acceptance and Committment Therapy - ACT

ACT brukar kallas för tredje vågens KBT och är en vetenskapligt beprövad metod för behandling av stress och psykisk ohälsa. I en ACT-behandling, som med fördel kan genomföras i grupp, arbetar vi aktivt med att förstå vad som sker i vår kropp och vårt psyke när vi drabbas av stress, utbrändhet och annan psykisk ohälsa. Vi arbetar gemensamt med metoder, så som mindfulness, för att lära oss hantera stress och påfrestningar på ett mer funktionellt sätt. En del av ACT handlar även om att sätta upp mål för vår tillvaro och våra liv, formulera värderingar för oss själva samt börja närma oss de mål och värderingar vi satt upp.


I terapikontakten utgår vi från de problem du upplever och arbetar med konkreta verktyg och övningar för att på sikt göra det lättare för dig att hantera vardagens påfrestningar och förbättra ditt mående. Ett tydligt framtidsfokus kommer att genomsyra terapin och vi kommer gemensamt arbeta med att sätta upp realistiska och lustfyllda mål för dig, som du under terapin kommer att arbeta för att uppnå. Hemuppgifter och mindfulness är återkommande inslag.Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83