Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Kognitiv beteendeterapi - KBT

Kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad terapimetod som finns i flera olika former – se exempelvis ACT, COPE och Återfallsprevention beskrivna i länkarna här på sidan. Fokus i KBT ligger på att förstå och tydliggöra den aktuella situationen och de problem som uppstår i vårt möte med omgivningen. En strukturerad analys av situationen med fokus på tanke, känsla, beteende och konsekvens genomförs. KBT handlar sedan om att vi steg för steg ska lära oss hantera påfrestande situationer genom att lägga märket till våra automatiska tankar och lära in nya, mer välfungerande tanke- och beteendemönster.


I terapin utforskar vi det som upprätthåller dina problem och arbetar gemensamt med att ge dig nya verktyg för att kunna hantera problemen på ett bättre och mer konstruktivt sätt. En viktig del av behandlingen är hemuppgifter mellan terapisessionerna.Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83