Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Eye Movement Desensitization and Reprocessing - EMDR

EMDR är en evidensbaserad metod som utvecklats för att behandla traumatiska minnen och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Grundtanken är att med hjälp av ögonrörelser stimulera hjärnan att bearbeta traumatiskt material, en process som till viss del brukar liknas vid den bearbetning som sker under REM- eller drömsömnen. Målet med behandlingen är både att aktivera vår förmåga att hantera de traumarelaterade känslor och tankar som påverkar oss idag och att hjälpa oss att tänka annorlunda om oss själva i förhållande till det vi har varit med om. Detta innebär att vi utöver att bearbeta själva traumat även arbetar med våra negativa tankar om oss själva och även sätter mål för hur vi skulle vilja tänka om oss själva när behandlingen är slut.


EMDR har med åren vidareutvecklats och används nu även för att behandla flera olika former av psykiska besvär såsom ångest, panikångest, svår sorg och låg självkänsla. 


I terapikontakten kommer vi att fokusera på det aktuella problem du vill ha hjälp med både genom att visualisera det, komma i kontakt med de känslor och fysiska sensationer du associerar med det samt formulera de negativa tankar du har om dig själv i förhållande till ditt problem. Under bearbetningsfasen kommer du att ombes hålla allt detta i minnet samtidigt som du fokuserar på mina fingrar som förs fram och tillbaka i en takt och på ett avstånd som känns bekvämt för dig. Bearbetningen med ögonröresler kommer att ske i omgångar och mellan varven kommer du att få ta pauser, vila och känna efter. Vanligtvis kommer du att uppleva en förändring i bilden, känslorna eller sensationerna medan du fortsätter processen. Redan efter ett till två behandlingstillfällen kommer det att vara tydligt om EMDR är en effektiv metod för dig.


EMDR kan användas som enskild behandlingsmetod eller som ett komplement till en längre tids terapi. Symtomlindring sker ofta snabbt och du kommer att märka skillnad redan efter en till sex gånger.
Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83